close menu

Về Garmex

Lịch Sử Hình Thành

1976

Được thành lập như một doanh nghiệp nhà nước, hay còn được biết đến là Liên hiệp Các Xí nghiệp May Thành phố Hồ Chí Minh.

2004

Cổ phần hóa (Tư nhân hóa) với vốn Nhà nước tương đương 10% cổ phần.

2006

Niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HoSE: GMC).

2019

5 nhà máy của chúng tôi có tổng diện tích hơn 10 héc ta với tổng số dây chuyền sản xuất là 70 chuyền và hơn 4000 công nhân.