Garmex Saigon Corporation

close menu
CÔNG TY HÀNG ĐẦU TRONG NGÀNH SẢN XUẤT MAY MẶC

Từ khởi đầu khiêm tốn của chúng tôi hơn 20 năm trước, Garmex đã phát triển để trở thành một trong những nhà sản xuất hàng may mặc hàng đầu Việt Nam. Hành trình đến thành công của chúng tôi đã đạt được nhờ khả năng cung cấp các sản phẩm chất lượng cao cho khách hàng toàn cầu và người tiêu dùng của họ, cũng như khả năng thể hiện sự cam kết và tận tâm của chúng tôi đối với dịch vụ khách hàng.

 

Xem thêm

USA
Europe
Russia
Japan
China